Drama och Forumspel

 
 

Drama och Forumspel är verkstäder i video eller forumspel i Helsingforsregionen. Drama- och videoverkstäder ordnas för såväl daghem, förskolor, skolor, gymnasium, seniorer, föreningar eller personal på arbetsplatser. Ni får, utöver att ha kul, en process som förbättrar gruppdynamiken, samhörighetskänslan och de mjuka värden såsom empati, hänsyn och förståelse för varandra. Det är ofta jag får höra tex att personalen får se nya goda sidor av elever. De får arbeta med en ny handledare, ny metod och inom nya ramar.


Rasmus Sumelius är pedagogiskt utbildad i Ballerup Yrkeshögskola norr om  Köpenhamn. Han har drivit verkstäder i forumspel och videofilm sedan 2009. Rasmus jobbade som film-tutor i EU-projekte Yo!BaNa, ett medieläskunnighetsprojekt för barn och ungdomar i sammarbete med andra skärgårdsområden runt Östersjön. Mer om Yo!BaNa här.

                                                    OBS!

Rasmus Sumelius                         Flyttat till Helsingforsregionen

drama     sumelius.dk                    fr.o.m. Januari 2013!

040 - 723 03 18

Pedagogiska verkstäder med aktivitet.